arauac

arawak
f
m
Etnologia

Individu del grup de pobles de llengua arauac, àmpliament distribuïts per l’Amèrica del Sud i les Grans Antilles.

Són considerats originaris dels vessants de l’Orinoco i del riu Negre. Les restes arqueològiques més antigues es troben a l’àrea de les selves tropicals de l’Amèrica del Sud, que en continua essent l’hàbitat actual. La forma de vida dels arauacs es basa en l’agricultura. Fan ceràmica de colors amb decoracions antropomòrfiques, zoomòrfiques i geomètriques. La seva organització social i política consisteix en poblats, agrupats i dirigits per caps territorials que hereten els càrrecs. Els pobles arauacs es regeixen per sistemes de parentiu diversos (afiliació per línia materna i afiliació per línia paterna). En matèria de religió, les Antilles dedicaven culte privat i públic a ídols, i a les parts continentals es troba un culte als astres.