arboradura

arborada, arbratge
f
Transports

Conjunt de pals d’un vapor o d’una motonau.