arbre de la vida

m
Bíblia

Arbre situat al mig del paradís terrenal, el qual havia d’assegurar la immortalitat de la primera parella, si no hagués pecat.