arc carpanell

m
Arquitectura

arc carpanell

Arc de forma semblant a una el·lipse i que, per facilitat de traçat, es compon d’un nombre senar d’arcs de circumferència tangents entre ells.