arc de Berà

L' arc de Berà

© Fototeca.cat

Arc de triomf romà, al terme de Roda de Berà (Tarragonès), elevat sobre la Via Augusta .

És de tipus simple: un sol arc, de 10,15 m d’alçària per 4,87 m d’amplada, emmarcat per dues pilastres corínties que sostenen l’entaulament, en el fris del qual hi ha la inscripció dedicatòria. El total del monument té 12,28 m d’alçària i 12 d’amplària. D’una gran simplicitat decorativa —no hi ha relleus—, és dotat, però, d’una gran harmonia de proporcions. L’anàlisi tipològica i epigràfica demostra que fou bastit al final del s I aC per ordre testamentària d’un ciutadà anomenat Luci Licini Sura, (que cal no confondre amb el senador homònim que visqué al s I dC a Tàrraco) el qual molt probablement el dedicà a l’emperador August. Hom ha dit que el lloc fou elegit perquè era el límit nord dels cossetans. El 1788 fou restaurat per primer cop. Una segona restauració (1840) malmeté les restes de l’entaulament i de la inscripció, i el 1936 un atemptat en provocà gairebé l’enderrocament. Com a resultat d’aquests avatars, al monument actual li manca l’arc àtic i bona part dels elements constructius no són originals. En 1994-98 una nova restauració intentà retornar-li l’aspecte anterior al 1840.