arc former

m
Arquitectura

Arc disposat al llarg d’una nau, que suporta les voltes.