arca

f

Caixa, generalment de fusta, amb tapa plana que serveix per a guardar diverses coses.