arcbotant

m
Transports

Suport d’acer, en forma de V, soldat a la part exterior del buc, que té exclusivament la missió de sostenir la part final de l’arbre de l’hèlice.