arcuació

f

Dibuix d’una església romànica amb un campanar amb arcuacions cegues

Conjunt d’arcs iguals i contigus disposats en un mateix pla amb finalitat decorativa.