Areny de Noguera

Arén (es)

Municipi de la Ribagorça, a la dreta de la Noguera Ribagorçana.

El terme és drenat, a més, per la Valira de Cornudella, pel barranc de Sant Romà i pel de Colls o de Tresserra, que forma el límit meridional; tots ells desemboquen a la Noguera. Les serres de Berganui (1.273 m) i de Sant Marc són ocupades per bosc (rouredes, alzinars, i 800 ha de pinedes) en part comunal, el qual ha estat tradicionalment explotat (carboneig, recerca de tòfona, llenya), augmentat darrerament amb la repoblació. Predomina el bestiar oví (10.876 caps el 1983), bestiar porcí i bestiar boví estabulat. Al secà hom conrea cereals, patates, farratge i en menor escala vinya i olivars. El regadiu s’estén sobre la terrassa fluvial de la Noguera; les terres de conreu són explotades directament pels propietaris. L’activitat industrial es limita a la derivada de l’agricultura. La població, que havia disminuït entre 1900 i 1940 (971 h), es recuperà durant els deu anys següents (1.212 h el 1950) per a tornar a disminuir a partir d’aleshores (848 h el 1960). El 1970 augmentà (amb l’annexió de Betesa i Cornudella de Valira) a 1.202 h, però descendí a 434 h el 1991.

La vila (292 h agl [1991], arenyols; 709 m alt), centre d’una petita rodalia anomenada la Terreta (i també la Noguera o la Noguerola), es troba al peu d’un esperó rocós coronat per les ruïnes del castell d’Areny, que fou plaça d’armes fins el 1740. Era una vila de traginers dedicada a l’intercanvi de productes agrícoles i de bestiar entre l’Alta i la Baixa Ribagorça. El 1480 passà a dependre administrativament d’Aragó. L’església parroquial de Sant Martí fou, fins el 1956, cap d’un arxiprestat del bisbat d’Urgell format per tres petits territoris —separats de la resta de la diòcesi— situats a la vall de Castanesa, a la Terreta i a la zona de contacte entre la Llitera i la Baixa Ribagorça, al voltant de Peralta de la Sal.

Dins el terme es troben els pobles de Sobrecastell, Berganui, Claravalls, Soliva i Puifel i la caseria de Freixenet. Des de l’any 1965 li ha estat agregat l’antic municipi de Cornudella de Valira, amb els pobles de Ribera de Vall, la Casa Gran, Sant Martí del Sas, Puimolar, Suerri i els despoblats de Soperuny, Tresserra i Iscles. El 1966 li fou agregat l’antic municipi de Betesa, amb els pobles d'Ovís, Santa Eulàlia i els Molins.