areometria

f
Física

Determinació de pesos específics de líquids, basada en el principi d’Arquimedes, obtinguts en funció de la flotabilitat que presenta un cos de pes constant situat en ells.