Aretusa

Nimfa perseguida per Alfeu, déu del riu en el qual ella es banyava.

Demanà ajuda a Àrtemis, que la transformà en font. Alfeu uní les seves aïgues a les de la font d’Aretusa.