argamassa d’argila

f
Construcció i obres públiques

Mescla d’argila i aigua, cinc parts d’argila per cada part d’aigua en pes, emprada per a impermeabilitzar certes obres hidràuliques.