arginina

àcid 1-amino-4-guanidinovalèric, H2N-C(=NH)-NH-CH2CH2CH2CH (NH2)COOH
f
Bioquímica

aminoàcid essencial per al creixement, glucoformador, fortament bàsic (pK 1 = 2,18), constituent universal de les proteïnes, present en particular en proporcions molt elevades (fins prop del 75%) en les protamines.

La seva amida fosfòrica és el fosfagen dels músculs de certs invertebrats. Els àlcalis bullents i l’arginasa el descomponen en urea i ornitina; mitjançant aquesta reacció és un intermediari fonamental en la biogènesi de la urea (cicle de l’ornitina). Lliure o combinat amb les proteïnes dóna la reacció de Sakaguchi. Per descarboxilació dóna l’agmatina. La forma natural L (+) és obtinguda fàcilment hidrolitzant la gelatina i precipitant-la en forma de flavianat poc soluble. Cristal·litza en forma de dihidrat, que esdevé anhidre a 105°C. Es descompon a 244°C.