Ariany

Municipi de Mallorca.

Antiga possessió i senyoria de la família Cotoner, la qual, ja al s XVI, començà a parcel·lar les seves propietats al terme de Petra per tal d’edificar-hi cases en condicions favorables. El 1717, a l’inici del règim borbònic, el primer marquès d’Ariany dugué de Madrid una imatge de la Mare de Déu d’Atocha, a la qual fou dedicada l’església d’Ariany (construïda el darrer quart del s XVIII) en substitució d’una antiga advocació a la Mare de Déu de les Neus; el 1935 esdevingué església parroquial. Fins el 1981 era del municipi de Petra.