Ariccia

Població de la província de Roma, al Laci, Itàlia, situada als monts Albans.

L’antiga Aricia fou seu del santuari federal de la Lliga Llatina, dedicat a Diana. Passà a poder de Roma el 338 aC. Bona part del material procedent de les excavacions de l’antiga població —estàtues, baixos relleus, àmfores, inscripcions, etc— fou traslladat a Mallorca pel cardenal Antoni Despuig i Dameto i instal·lat a la seva residència de Raixa. Actualment és conservat al museu del castell de Bellver de Palma (Mallorca).