Aristeu de Crotona

(?, segle IV aC — ?, segle IV aC)

Matemàtic grec.

Escriví cinc llibres sobre Els llocs sòlids on formulà teoremes sobre els cinc sòlids regulars i sobre les corbes còniques. Influí sobre Euclides, bé que el tractat d’Aristeu és més important i original. Les seves obres només són conegudes per referències de Pappus i Euclides. Això fa que tota l’originalitat de l’estudi de les còniques recaigui sobre Apol·loni de Perge.