Aristides de Milet

(?, segle II aC — ?, segle II aC)

Escriptor grec, de l’època hel·lenística, al qual hom atribuí des de l’antiguitat les Milesíaques .

Refoses al llatí per L.Corneli Sissenna, influïren sobre Ovidi, Petroni i Apuleu. Només n'han arribat alguns fragments que, amb els testimonis llatins, fan suposar que eren narracions breus de caràcter llicenciós i divertit.