Ariwara-no-Narihira

(?, 825 — ?, 880)

Poeta japonès.

Noble cortesà prototipus de l’elegància i de la galanteria, a qui la tradició atribuí la narració d’aventures amoroses Ise monogatari (‘Contes d’Ise’). És autor de nombrosos poemes, recollits principalment a Kokin-Wakashu (905), remarcables per l’emotivitat, la imaginació i el domini de la tècnica.