arma de foc

f
Militar

Arma que expel·leix un projectil mitjançant l’expansió dels gasos formats per la combustió de la càrrega de pólvora, com per exemple una escopeta, una metralladora o una peça d’artilleria.