armes de dignitat

f
pl
Heràldica

Armes inherents a determinats càrrecs, i que serveixen per a reconèixer els seus posseïdors.