armes parlants

f
pl
Heràldica

Armes que representen simbòlicament el nom de la família, ciutat, etc.