Arnau Amalric

(?, ? — Fontfreda, Llenguadoc, 1225)

Abat de Poblet (1196-98); fou també abat general del Cister.

L’any 1204 Innocenci III el nomenà legat pontifici per reprimir l’heretgia albigesa. Inicialment la seva preocupació pastoral el portà a cridar monjos del Cister per predicar entre els heretges, però després, convertit en cap suprem de la host croada, fou molt dur en la repressió, i a la seva gestió hom deu en part que Simó de Montfort fos nomenat cap militar de la croada. Creat arquebisbe de Narbona (1212), ell mateix s’erigí en duc de la ciutat i s’enfrontà amb les tropes de Montfort, el qual ell havia excomunicat. Prengué part a la batalla de Las Navas de Tolosa (1212) juntament amb 100 cavallers narbonesos. Assistí al Concili IV del Laterà (1215).