Arnau de Gurb

(Gurb, Osona, 1210? — Barcelona, 1284)

Bisbe de Barcelona (1252-84).

Fill del castlà Ramon de Gurb i d’Adelaida de Mont-ral. Es formà a la canonja de Vic, al costat de Bernat Calbó. Tingué, a més, relació llarga i personal amb Ramon de Penyafort. El 1244 era ardiaca de Barcelona. Essent bisbe assistí amb el rei Jaume I el Conqueridor al primer concili de Lió, l’acompanyà en l’expedició a Múrcia, i fou ambaixador seu per a negociar amb el rei de França el tractat de Corbeil. Protegí els ordes religiosos, organitzà els béns eclesiàstics i donà forma a la Pia Almoina. Defensà el culte de la Immaculada Concepció (el 1281 decretà de precepte la festa al bisbat).