Arnau Ramon de Biure

(?, segle XIV — ?, segle XIV)

Abat.

De llinatge de cavallers, probablement empordanesos. Fou nomenat abat del monestir de Sant Cugat del Vallès, amb possessió donada a Avinyó pel papa Climent VI (1348). La nit de Nadal del 1350 fou assassinat al peu de l’altar per Berenguer de Saltells, el pare del qual havia testat a favor del monestir durant l’absència i la suposada mort del fill. El crim fou execrat públicament pel rei Pere III. Una escultura del Museu d’Art de Catalunya és dubtosament atribuïda al sepulcre de l’abat. Fragments de l’alba i la capa que duia el dia de la seva mort són conservats en diversos museus de Barcelona i dels EUA.