Arquelau

(?, segle I aC — ?, segle I dC)

Tetrarca de Judea, Idumea i Samària (4 aC-6 dC).

Fill d’Herodes el Gran. Fou destituït per l’emperador August per la seva mala administració i fou exiliat a les Gàl·lies.