arquivolta

f
Arquitectura

Arquivolta romànica de l’església de Santa Maria de Covet (Pallars Jussà, segle XII)

© Fototeca.cat

Motllura o conjunt de motllures esculpides a les dovelles que formen un arc seguint-ne la curvatura.

Tingué un gran desenvolupament en els estils romànic i gòtic. La grandària de l’obertura, a la part de fora, es va reduint progressivament mitjançant les arquivoltes i els brancals esbiaixats fins a arribar a la reduïda obertura d’accés.

Elements d’una arc, entre els quals s’observa l’arquivolta

La profusió d’arquivoltes permetia de tenir un espai on presentar les nombroses escenes al·legòriques necessàries per a satisfer la intenció narrativa pròpia de l’art medieval. Hom disposava aquestes escenes generalment en sentit radial en el romànic i longitudinal en el gòtic.