arranjar

tr

Disposar en l’ordre que convé, en la manera més adequada a un fi.