arranjar-se

pron

Enginyar-se per aconseguir un fi, per sortir d’una situació difícil, per evitar un perill, etc.