arrendament

m
Dret civil

Contracte d’arrendament.