arrest domiciliari

m
Dret
Dret penal

Arrest menor que el reu compleix al propi domicili.