Ars Sacra

Institució barcelonina, creada el 1939, que, sota el guiatge de Manuel Trens, reuní una sèrie d’artistes que abans del 1936 constituïren els Amics de l’Art Litúrgic.

La seva finalitat fou d’orientar la restauració i l’ornamentació de les esglésies segons el gust del moment i les directives litúrgiques. L’any 1962 es féu càrrec de la institució l’equip La Cantonada (Jordi Aguadé, Aureli Bisbe, Jordi Bonet, Joan Vila-Grau i Jordi Vilanova). A través de les seves realitzacions i de la seva publicació, “Qüestions d’Art”, aquest equip s’ha situat en la línia dels corrents europeus d’avantguarda. Assistí habitualment als congressos de la Societat Internacional d’Artistes Cristians (SIAC). Les seves realitzacions han estat sovint reproduïdes en revistes estrangeres, especialment a “Art Sacré”, dirigit pels dominicans de París. El 1970 canvià la seva orientació original i es convertí en Galeria Ars Sacra, desapareguda el 1974.