arsenamina

hidrur d’arsènic, AsH3
f
Química

Hidrur d’arsènic.

S'obté per acció de l’aigua sobre l’arsenur càlcic.