art concret

m
Art

Denominació donada a l’art abstracte per Theo van Doesburg, contrari a aquest nom, tot i pertànyer al corrent artístic que designa.

El 1930 començà a París el moviment i la formació del grup artístic de l’art concret, els principis del qual (la creació d’una obra d’art ha d’ésser plasmada en formes plàstiques i en colors purs) foren exposats a la revista del mateix nom. A la mort de van Doesburg (1931) es dissolgué el grup, però manifestacions com les dels grups artístics de Cercle et Carré (1930) i Abstraction Création (1931) i, sobretot l’obra (1936) de Max Bill, ampliaren aquest moviment, que donà nom a bona part de l’art d’avantguarda internacional (1944).