art hitita

m
Art

Art desenvolupat pel poble hitita.

Els testimonis artístics són nombrosos a l’Àsia Menor i a la Síria septentrional, particularment a la capital, Hattuša (pro de Bogazköy) i a Karkamiş. En els múltiples emplaçaments excavats, hom ha trobat restes de ciutats emmurallades, aixecades sobre bases ciclòpies, santuaris i palaus (bît-hilâni). La pedra hi és un element bàsic de construcció, sobretot en els fonaments, i sovint és decorada per baixos relleus com els que hom troba a les portes de les ciutats (porta dels esfinxs a Alaja Hüyük) i als santuaris (relleus rupestres de Malatya i relleus de Karkamiş, de Sam'al i de Karatepe, entre d’altres). A més dels baixos relleus, l’escultura ha deixat peces monolítiques i estatuetes de metall.