art liberal

f

En oposició a art servil, art pròpia de l’home lliure, i en oposició a art mecànica, art que requereix especialment l’exercici de la intel·ligència.