Artal de Luna y Ruiz de Azagra

(?, ? — Sciacca, Sicília, abans del 1421)

Noble aragonès, fill de Fernán Lope de Luna, senyor de Villafeliche.

Es casà amb Joana de Peralta i Chiaramonte, que morí abans de la consumació del matrimoni, i en segones noces (1404) amb la seva cunyada Margarita de Peralta i Chiaramonte, comtessa de Caltabellotta i de Sclafani, senyora de Bivona. En morir el seu oncle el rei Martí I (1410), seguí el partit de Bernat de Cabrera, mestre justicier del regne, contra la reina Blanca, i li fou confiscat el comtat de Caltabellotta, que fou assignat a Antoni de Cardona i de Luna , futur virrei de Sicília. Havent tornat al favor reial, Alfons el Magnànim li restituí el comtat. Passà a la campanya de Còrsega, on participà al setge de San Bonifacio.