artèria pulmonar

f
Anatomia animal

Artèria que s’origina en el ventricle dret del cor i que, després de dividir-se en dues branques, dreta i esquerra, es distribueix pels pulmons.