Arthur Koestler

(Budapest, 5 de setembre de 1905 — Londres, 3 de març de 1983)

Escriptor anglès d’origen hongarès.

Passà uns quants anys en el partit comunista. Fou corresponsal de la Guerra Civil Espanyola i fet presoner per les tropes de Franco. En les seves novel·les i reportatges féu unes anàlisis punyents del mètode comunista de tractar la gent. Escriví, entre altres treballs, Spanish Testament (1937), Arrival and Departure (1943) i The Lotus and the Robot (1960). Publicà Life After Death (1976), Bricks to Babel (1980) i Kaleidoscope (1981) entre d’altres. Afectat d’una llarga malaltia inguarible, se suïcidà juntament amb la seva muller.