articular

tr
Tecnologia

Unir mitjançant una articulació dues peces o parts d’una màquina o d’un instrument.