articular

tr
Música

Produir sons, la veu o un instrument, de forma clara i precisa.