artista

m
Història

En l’Antic Règim, el qui es dedicava a una art o professió no mecànica.

Les antigues confraries d’artistes foren elevades a col·legis el 1445 per Alfons IV de Catalunya-Aragó. L’estament dels artistes fou constituït el 1455 separadament dels mercaders i dels menestrals a Barcelona i a Palma, ciutats on en formaven part els cirurgians, els barbers, els apotecaris, els especiers, els notaris públics i reials, els candelers de cera, els causídics, etc. La pertinença a l’estament varià amb el temps: algunes professions menestrals passaren a l’estament dels artistes, com, a Barcelona, la dels pintors al final del s XV i els corredors d’orella el 1707; d’altra banda, a la mateixa Barcelona, els juristes i els metges foren equiparats, el 1498, als ciutadans honrats, mentre que el 1499 els escrivans ho foren als mercaders.