arts gràfiques

Art

Conjunt de coneixements, operacions i processos inclosos en el camp de l’edició impresa.