Arxipoeta

(Colònia?, segle XII — ?, segle XII)

Poeta goliàrdic alemany, de nom desconegut.

Fou protegit de Reinald de Dassel, arxicanceller de Frederic Barba-roja. És autor d’una desena de composicions en llengua llatina, escrites probablement entre el 1161 i el 1165, d’entre les quals destaca la Confessio Goliae, una de les obres més personals de la poesia goliàrdica.