Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Associació fundada l’any 1947 per a l’estudi de l’antic monestir de Santes Creus (Alt Camp).

Atorga premis a estudis històrics (premi “Abat La Dernosa”) i arqueològics (premi “Abat Ferrera”); publica unes memòries, un butlletí i una col·lectània; recull fotografies i documents i disposa d’una biblioteca especialitzada. Té la residència al mateix monestir.