arxiu diocesà

arxiu episcopal
m
Arxivística i biblioteconomia

Conjunt de la documentació relativa a l’administració d’una diòcesi.

Comprèn, entre d’altres documents, decrets, lletres, provisions, col·lacions, processos, sentències, visites pastorals. Hom hi troba també els llibres de l’administració de sagraments i òbits (duplicats dels arxius parroquials).