Arxiu Municipal de Barcelona

Arxiu que aglutina tota la documentació conservada a l’Arxiu Municipal Administratiu, a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i a la xarxa d’arxius municipals de districte.

El sistema arxivístic municipal és regit des del 1990 per una normativa global per tal de regular i preservar tot el patrimoni documental municipal. L’Arxiu Municipal Administratiu conté els fons documentals contemporanis, rep les transferències dels arxius de gestió i atén les consultes de l’administració i dels investigadors, atrets pel ric fons urbanístic dels segles XIX i XX. L’Arxiu Històric de la Ciutat conserva el llegat documental medieval i modern i dels fons de donacions i dipòsits. Disposa d’una biblioteca especialitzada en història de Barcelona (125 000 volums), una hemeroteca (63 000 volums) i les seccions de fotografia, gràfics, història oral i els serveis de restauració, de reprografia i de microfilms. Per la qualitat i la diversitat dels seus fons és el primer centre de recerca a Catalunya. Finalment, els arxius municipals de districte són el resultat de la política de descentralització que hom posà en marxa l’any 1979. Els set municipis annexionats com a districtes de Barcelona (Sants-Montjuïc, Sant Martí, Sant Andreu, Gràcia, les Corts, Horta-Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi) conserven la documentació històrica anterior a l’annexió. Juntament amb Ciutat Vella, l’Eixample i Nou Barris, conserven també els fons produïts per la gestió dels consells municipals o bé transferits dels òrgans centrals de l’ajuntament i els procedents de donacions, llegats de veïns i entitats dels barris.