arxiu parroquial

m
Arxivística i biblioteconomia

Conjunt de la documentació relativa a l’administració d’una parròquia.

Comprèn fonamentalment els llibres de baptismes, confirmacions, casaments i òbits. Sovint s’hi troben també els llibres de la cura d’ànimes i de l’administració de béns, actes i documents curials i les visites pastorals.