Asaṅga

(Peshāwar, segle IV dC — Peshāwar, segle V dC)

Monjo i pensador budista, germà de Vasubandhu.

Tots dos es convertiren del budisme hīnayāna al mahāyāna, però la interpretació que en fan és influïda pel pensament hindú. Segons la tradició, fundà l’escola filosòfica idealista o yogāchāra i escriví diverses obres. La doctrina d’Asaṅga, condensada en l’obra Sūtrālaṅkāra , nega la realitat del món i dels fenòmens externs, però accepta en un cert sentit la realitat subjectiva dels fenòmens de pensament i de consciència.