ascàride

f
Zoologia
Medicina
Veterinària

Nom de diversos cucs de la classe dels nematodes, d’uns 10 a 35 centímetres de llarg (una mica més llargues les femelles que els mascles), caracteritzats per una obertura bucal proveïda de tres grans llavis.

Totes les ascàrides són paràsits intestinals de diferents vertebrats, entre els quals, l’home. L'ascàride del cavall [Parascaris equorum (Ascaris megalocephala)] és la més gran de totes (30-40 cm) i parasita el cavall. L'ascàride del gos [Toxocara canis] parasita els gossos i pot afectar també l’home. L'ascàride de l’home [Ascaris lumbricoides] mesura de 15 a 25 centímetres. Els ous són expulsats pels homes parasitats acompanyant els excrements, i poden ésser ingerits per altres homes amb l’aigua o els aliments contaminats. Les larves que en neixen travessen la mucosa intestinal, arriben al fetge per la vena porta, i d’allí, a través de la vena cava-inferior, del cor i de l’artèria pulmonar, arriben als pulmons, remunten l’artèria bronquial i la tràquea, i, finalment, en arribar a la faringe, tornen a penetrar a l’aparell digestiu, on esdevenen adultes després de fixar-se definitivament a l’intestí prim; s’hi reprodueixen activament. Les larves també poden enquistar-se als músculs i, en les dones prenys, travessar les membranes placentàries i penetrar en el fetus, que resta contaminat. L'ascàride del porc [Ascaris suum] té un cicle biològic anàleg al de l’home.